Home  |     Public Training   |     In-House Training  |     Reservation  |     Join Us  |     About Us  |     Contact Us
 
 

 
 
เลือกข่าวสารที่ต้องการรับ


รูปแบบของข่าว
 
 
สถาบันคณิตวิเคราะห์โจทย์ พัฒนาทักษะความจำและภาษา 02-884-9083
บจก.กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้
 
<< ธันวาคม 2015 >>
  จั. อั. พุ. พฤ. ศุ. เส. อา.
>  30 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31  1  2  3

InHouse Banner
Coach Team
Advertising Rate3
Greenway Property
 

You are here:   Home / Niwet Pithikorn

หลักสูตร พูดให้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง2 วัน เพิ่มมูลค่า สู่...การเป็นพิธีกร


หัวข้อการฝึกอบรม

วันแรกของการฝึกอบรม ช่วงเช้า
- คุณสมบัติของการเป็นพิธีกรที่ดี
- บทบาทของการเป็นพิธีกร
- เคล็ดลับการเป็นพิธีกรในทุกรูปแบบของงาน
   • งานฝึกอบรม
   • งานเลี้ยงสังสรรค์
   • งานสัมมนา
   • งานโทรทัศน์ ฯลฯ

วันแรกของการฝึกอบรม ช่วงบ่าย
- แนะนำเทคนิคการเป็นพิธีกรคู่
- ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรคู่

วันที่สองของการฝึกอบรม
- ฝึกภาคปฏิบัติการเป็นพิธีกรในลักษณะงานต่าง ๆ (รวมทั้งงาน ซึ่งเป็นงานเฉพาะของบริษัท หรือ ผู้เข้าอบรมต้องใช้ในชีวิตประวัน ก็จัดให้)
- สอบถามและทำความเข้าใจเพิ่มเติม ในการเป็นพิธีกรที่ดี
- ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร กับบทบาทสมมุติชุดใหญ่

หมายเหตุ
- ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติทุกท่าน
- การฝึกภาคปฏิบัติทุกครั้ง วิทยากรจะแนะนำส่วนที่ต้องแก้ไข และให้กำลังใจส่วนที่ดีอยู่แล้ว
- บรรยากาศเป็นกันเอง ทุกอย่างเหมือนจริง
- มีวิธีป้องกันความประหม่าและตื่นเต้น
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร :
อาจารย์นิเวศน์  กันไทยราษฎร์
พิธีกรและมีประสบการณ์สอนหลักสูตรพิธีกรมากว่า 20 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ค่าลงทะเบียน :
ราคา 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
คุณนันทวดี จันพุฒ โทร 0 2235 8877, 080 620 8877 Fax 0 2235 8878


 

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
1991/157 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0 2349 1787-8, 083  276 8877, 080 620 8877 โทรสาร 0 2349 1789 Email:training@stepplus.org
©Copyright by Stepplus.org 2008 ทั้งบทความและภาพที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด