Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/stepplus/domains/stepplus.org/public_html/main/functions/Func.Session.php on line 43
อบรมและสัมมนา Training Seminar อบรม สัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา ที่ปรึกษา Surachai Kositbovornchai การขาย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย วางระบบ ทรัพยากรบุคคล HR - SK MH CSP

   Home  |     Public Training   |     In-House Training  |     Reservation  |     Join Us  |     About Us  |     Contact Us
 
 

 
 
เลือกข่าวสารที่ต้องการรับ


รูปแบบของข่าว
 
 
Stepplus Training
 
<< พฤศจิกายน 2017 >>
  จั. อั. พุ. พฤ. ศุ. เส. อา.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30  1  2  3

InHouse Banner
Coach Team
Advertising Rate3
 

You are here:   Home / SK MH CSP Conceptual Selling®
helps organizations shift from product-led selling to a solution-led sale
by connecting the sales process to the customer’s natural buying process. Th e program
defines how to unearth a customer’s key issues and concerns in order to focus eff orts
on what the buyer needs to accomplish. With Conceptual Selling®, organizations gain a
framework to view the sale from the customer’s perspective, build credibility, and create
collaborative, win-win solutions.

This program, which uses the Miller Heiman Green Sheet, provides a consistent method
for creating high-value solutions that are difficult for competitors to replicate. Salespeople
will be able to better interpret information about the prospect to craft a comprehensive
solution that matches the needs of the buying organization, including understanding what
differentiates your solutions and organization from your competitors. Th e process also
allows multiple individuals to collaborate on upcoming customer interactions to ensure
each person knows his or her purpose and the expected outcome of the meeting.

Conceptual Selling® gives organizations a common process and language to intelligently
pursue sales opportunities. Th is allows internal teams to improve collaboration on large
deals and see more movement of opportunities through the sales cycle.

Conceptual Selling® may be the right solution if your company is trying to:
• Transition from a product-led sale to a solution-led sale.
• Differentiate your products and services from your competitors.
• Professionalize your sales force.
• Implement a consistent process to plan customer interactions.
• Provide management visibility into significant opportunities.
• Ensure customers and prospects are as engaged in their buying process as you are in the selling process.

Who Should Attend
This program is applicable to any member of your organization interacting with customers
and prospects either face-to-face or over the phone during the sales process. Th is includes
field sales, sales support, senior leadership, and sales engineers.
How Your Organization Will Benefit

Enable field sales to:
• Plan for important customer interactions to ensure effective use of selling time.
• Learn to ask effective questions.
• Differentiate your organization and solution by first understanding what is important
to the customer.

Enable sales management and senior leadership to:
• Easily identify when it is appropriate to allocate resources, including your time,
to sales calls.
• Ensure the sales process is moving forward with every customer interaction.
• Transition from a transactional, product-focused sale to a joint-venture and solution-led sale.

Delivery Options
• Regularly scheduled live public programs (2-days)
• Tailored on site live programs (2-days)
• Blended e-learning and live program (1-day live)
• Group or self-study virtual programs
• Train-the-Trainer (Client Associate)

Workshop Length:
2 days

Date
4-5 Februart 2016

@
Pathumwan Princess Bangkok

Facilitator:
Dr. Surachai Kositbovornchai

**** Miller Heiman ไม่ใช่เป็นการอบรม แต่เป็นการยกระดับศักยภาพการขายจากกรณีการทำงานจริงของผู้เรียนแต่ละคน..ไม่มีการนำกรณีศึกษาหรือบทบาทสมมุติ(Role Play) มาใช้ จึงทำให้เห็นผลของประ สิทธิภาพการขายมากกว่า..และมีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการติดตามผลได้จริง ไม่ต้องเสียเวลาไปประ ยุกต์ใช้"
Miller Heiman Conceptual SellingTM Program
งานขายในปัจจุบันนั้นมีความท้าทายเพิ่มมากตามสภาพการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น มีความซับซ้อนทั้งสภาพการแข่งขัน ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ทำให้กระบวนการของการขายนั้นมีความซับซ้อนในหลายมิติ ซึ่งซับซ้อนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เรียกว่า Complex Sales การวางกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการขายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ผู้แทนฝ่ายขายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจกระบวนการหรือขึ้นตอนในการซื้อของผู้มีอิทธิพลในการซื้อว่ามีเกณฑ์หรือขั้นตอนอย่างไรในการที่จะซื้อสินค้าในทุกวัตถุประสงค์ของการซื้อ Miller Heiman Conceptual SellingTM Program ถูกออกแบบเพื่อใช้ ในการวางกลยุทธ์การขายทำให้ผู้แทนขายเข้าใจกระ บวนการการซื้อของลูกค้า ทำให้สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีอิทธิพลในการซื้ออย่างเป็นรูป ธรรม สร้างโอกาสในความสำเร็จในทุก ๆ การติดต่อกับลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดสำหรับยุคนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

โปรแกรมการยกระดับการขายของ Miller Heiman เป็นโปรแกรมลิขสิทธ์(License) จากประเทศ UK/USA โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลคู่มือมากว่า 15 ภาษา โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้น การขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales ทำให้การปิดการขายได้กระชับขึ้น(More secure in Closing Sales) ลดระยะเวลาของรอบการซื้อ(Sales Cycle) ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นมาตรฐานในทุกประเทศ สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการบรรยายนั้นสามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เอกสารก็สามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษา อังกฤษเช่นกัน และสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือ..

1) ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ในการขายที่เป็นรูปธรรมที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งประเทศไทยนั้น ยังไม่มีใครพูดถึง หรือทราบมาก่อน เหมาะกับการขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales หรือการติดต่อ การเข้าถึงความกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
2) การมองการขายเป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในด้านการขาย สามารถนำมาต่อยอดกับงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Green Sheet สำหรับหลักสูตร Miller Heiman Conceptual SellingTM ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานทำงานด้านการขาย อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องนำมาประยุกต์ใช้
4) ข้อมูลด้านการขายที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัย ด้านการขายมาแล้ว เป็น International Sales Research
5) การเข้าเป็นสมาชิก Alumni ที่มีสมาชิกมากว่า 2,500,000 คน ทั่วโลก ทำให้สามารถที่จะ Download ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและข้อมูล เครื่องมือช่วยการขายต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคใหม่ได้
6) วุฒิบัตร จาก สถาบัน Miller Heiman ประเทศ UK ซึ่งสามารถใช้ในการต่อยอด ถ้าต้องการ Certified Trainer ในหลักสูตรของ Miller Heiman ในอนาคตได้

สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรม Miller Heiman ในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานเดียวกับ Miller Heiman ทั่วโลก แต่ในประเทศไทยจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศต่างๆ จึงทำให้เงินลงทุนด้านโปรแกรมการยกระดับในการขายนั้น ประหยัดกว่ามาก 

โปรแกรมการพัฒนาการขาย: Miller Heiman Conceptual SellingTM Program


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.
080 620 8877
Email: training@stepplus, angkana@stepplus.org maranya@stepplus.org


 

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
1991/157 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0 2349 1787-8, 083  276 8877, 080 620 8877 โทรสาร 0 2349 1789 Email:training@stepplus.org
©Copyright by Stepplus.org 2008 ทั้งบทความและภาพที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด